Vacature – KWARTIERMAKER / FESTIVALPRODUCENT M/V/X

ZÉRO Festival voor Mime en Perfomance is op zoek naar een

KWARTIERMAKER / FESTIVALPRODUCENT M/V/X

Geschiedenis van het festival
Sinds 2017 hebben de mimegezelschappen Golden Palace, Jakop Ahlbom Company en Schweigman& de handen ineengeslagen in hun gezamenlijke missie om de mime nieuwe impulsen en meer zichtbaarheid te geven. Dit resulteerde in een jaarlijks terugkerende Dag van de Mime (wisselend in Amsterdam en Utrecht) waar professionals en publiek samen verschillende facetten van de mime konden ervaren en bespreken tijdens workshops en presentaties van nieuwe mimemakers. In 2022 groeide dit uit tot ZÉRO – mime & performance festival, dat in samenwerking met De Meervaart werd georganiseerd. Een tweedaags festival met een breed scala aan fysieke en beeldende voorstellingen, zowel in de zaal als op locatie. ZÉRO viert de mime: fysiek, associatief, poëtisch. Een wereld om je te verwonderen en te laten raken. Het was voor de mimegezelschappen een hoogtepunt: de mime werd echt even in volle breedte op de kaart gezet.

We zoeken een kwartiermaker
De gezelschappen voelen nog steeds een noodzaak om de Nederlandse mime een grotere zichtbaarheid te geven. Zij hebben in Utrecht een aantal partners bereid gevonden om te onderzoeken of het festival een vaste plek in deze stad kan krijgen. Nu zoeken wij een kwartiermaker / festivalproducent die beschikt over nieuwsgierigheid naar of kennis over het genre, een netwerk binnen de podiumkunsten en ervaring met fondsenwerving en het opzetten van een festival, die werkt aan de totstandkoming van ZÉRO in Utrecht. Ook als je niet alle kwaliteiten meebrengt vragen we je te reageren, zodat we misschien een duo of collectief kunnen samenstellen.

De kwartiermaker werkt aan drie opdrachten:
– het opstellen van een ondernemingsplan voor het festival met daarin een exploitatieplan en een ontwerp van de organisatie, een voorstel voor de programmering en het organiseren van bijeenkomsten met betrokkenen voor draagvlak van de koers van het festival binnen Utrecht.
In het ondernemingsplan wordt concreet uitgewerkt hoe ZÉRO eruit zal gaan zien, inhoudelijk en organisatorisch.
– fondsenwerving op basis van het ondernemingsplan, waarmee een eerste editie van het festival beoogd is in najaar 2025.
– indien er voldoende draagvlak en middelen zijn gevonden voor ZÉRO in Utrecht: het organiseren van in ieder geval de eerste editie van het festival.

Meer informatie over de vorige editie is te vinden op: www.zerofestival.nl

De functie 
De kwartiermaker/festivalproducent is een ervaren professional uit de kunst & cultuur met een visie op het tot stand brengen van een theaterfestival. We zoeken iemand die verbindingen legt tussen verschillende publieksgroepen, opleidingen en culturele instellingen en een groot netwerk heeft om uit te putten. De kwartiermaker is een persoon die in een kort tijdsbestek en in nauwe samenwerking met de genoemde mimegezelschappen en de Utrechtse partners kan komen tot een uitvoerbaar plan met begroting.

Dit doe je

 • Je stelt een programma van eisen op voor de totstandkoming (in een groeimodel) van ZÉRO in Utrecht.
 • Je vormt een visie op het beoogde publiek van het festival en op de mogelijke programmering van ZÉRO vanuit het mime aanbod in Nederland.
 • Je zorgt voor draagvlak bij de partners (waaronder de initiefnemers en de gemeente) voor de koers van het festival.
 • Je zorgt voor financiering voor de organisatie en programmering van het festival.
 • Je organiseert de eerste editie van het festival.

Daar komt bij dat

 • Je werkt aan een Utrechts festival. Je hoeft niet in Utrecht te wonen, maar je moet de stad wel kennen.
 • Je werkt alleen, maar bent een echte verbinder: je werkt met verschillende partners samen.
 • ZÉRO viert de Nederlandse mime en daarmee ook de grote diversiteit daarbinnen. Diversiteit betekent voor ons diverse ideeën en inzichten die leiden tot vernieuwing, creativiteit en oplossingen. Of het nu gaat om leeftijd, gender, geloof, sexualiteit, culturele achtergrond, opleiding of beperking: iedereen is welkom als professional en als publiek.

Dit breng je mee
De mimegezelschappen (Golden Palace, Jakop Ahlbom Company, Schweigman&) en de Utrechtse partners (Het Huis Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht, Theater Kikker | Podium Hoge Woerd, Theater Utrecht) verschillen in omvang, aanpak, speerpunten, dromen en budgetten. Allen dragen zij de mime een warm hart toe en delen zij de noodzaak om de mime zichtbaarder te maken voor een groter publiek. We zien graag dat jij:

 • Kennis en ervaring hebt met podiumkunsten en met het opzetten/organiseren/programmeren van een festival.
 • Nieuwsgierig bent naar de Nederlandse mime en de geschiedenis daarvan.
 • Kennis van en ervaring hebt met het opstellen van een festivalbegroting inclusief een strategie voor fondsenwerving.

Dit bieden wij jou 
Je werkt samen met een enthousiast, professioneel en inspirerend team van partners.

Als kwartiermaker/festivalproducent bieden we een projectprijs voor het opleveren van het ondernemingsplan en het werven van fondsen, gebaseerd op de cao Toneel en Dans (schaal X).
Bij een gehaald dekkingsplan, waarin ook de organisatie van het festival is opgenomen, volgt een opdracht voor de totstandkoming van het festival, die dan nader wordt besproken.
Een reiskostenvergoeding van € 0,23 per kilometer, die ook geldt als je meer dan 10 kilometer (enkele reis) op de fiets komt.

Heb je nog vragen? 
Voor vragen over de opdracht en/of de procedure kun je Marc Pil benaderen, zakelijk directeur van Jakop Ahlbom Company, via e-mailadres marc@jakopahlbom.nl

Solliciteren naar deze opdracht

 • Stuur voor 6 juni 2024 een mail met daarin je cv en motivatie, plus een indicatie van je dagprijs naar info@schweigman.org.
 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 6 juni 2024 en duurt gemiddeld 4 weken.
 • Heb je onze interesse gewekt, dan ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. We plannen dan een gesprek met je in welke plaatsvindt tussen 10 en 12 juni. Eventueel volgt een tweede gesprek.
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan laten we je dat via e-mail weten.